تلفن تماس:

ظرف آب و غذا

ظرف آب و غذا از تجهیزات مرتبط با حیوانات خانگی و اولین و مهم‌ترین نیازها جهت نگهداری آنهاست زیرا آب و غذا عواملی هستند که موجب تضمین کیفیت سلامت این موجودات دوستداشتنی می‌شوند.ظرف آب و غذای حیوانات خانگی باید دارای ویژگی‌ هایی باشد که استاندارد بودن آن را اثبات کند.

ظرف آب و غذا از اولین و مهم‌ترین نیازها جهت نگهداری حیوانات خانگیست.
بستن

خبرنامه

اشتراک